Luchtdichtheidsmetingen / Blowerdoortest

Een luchtdichtheidsmeting (ook wel blowerdoortest of luchtdoorlatendheidstest genoemd) brengt de luchtdichtheid van een pand nauwkeurig in kaart. Op die manier kan gemeten worden of er luchtlekken in het pand zijn,
waardoor lucht (en dus warmte) kan ontsnappen.

Direct offerte aanvragen voor luchtdichtheidsmeting / blowerdoortest

YouTube-kanaal WoningExtra.nl

Op het YouTube-kanaal van WoningExtra.nl vindt u diverse video's over luchtdichtheidsmetingen.

YouTube-kanaal WoningExtra.nl
Luchtdichtheidsmetingen / Blowerdoortests

Luchtdichtheidsmetingen / Blowerdoortests

Als de luchtdichtheid of kierdichting onvoldoende blijkt te zijn, kunnen gerichte maatregelen worden toegepast. Dit zorgt er niet alleen voor dat er minder warmte uit het gebouw kan ontsnappen, maar betekent tegelijkertijd dat tocht en kou het pand minder goed kunnen binnendringen.

Een luchtdichtheidsmeting is daarmee een essentieel hulpmiddel om de energiezuinigheid en het binnenklimaat van een pand te verbeteren.

Verschillende gebouwtypes

Verschillende gebouwtypes

Luchtdichtheidsmetingen worden gebruikt voor diverse gebouwtypes. WoningExtra.nl voert alleen luchtdichtheids-Qv10-metingen uit in woonhuizen en appartementen.

De voordelen van een luchtdichtheidsmeting

De voordelen van een luchtdichtheidsmeting

Duurzaam en bewust met energie omgaan wordt steeds belangrijker. Energiezuinige gebouwen zijn daar onmisbaar bij.

Om die reden heeft de overheid in het Bouwbesluit normen vastgelegd voor de maximale luchtdoorlatendheid van een woning. Het gaat hier om de ongewenste luchtverplaatsing tussen binnen en buiten die door andere openingen gaat dan door de daarvoor aangebrachte ventilatieopeningen. Met een luchtdichtheidsmeting kan worden vastgesteld of het gebouw aan de normen voldoet.

Het is belangrijk dat een gebouw een bepaalde maximale luchtdoorlatendheid heeft. Luchtlekken kunnen namelijk allerlei problemen met zich meebrengen, waaronder:

  • Hoog energieverbruik
  • Tocht
  • Slechte ventilatie
  • Vochtproblemen/schimmelvorming
  • Stankoverlast
  • Geluidsoverlast

Een luchtdichtheidsmeting brengt alle luchtlekken in kaart, zodat ze adequaat kunnen worden aangepakt en problemen worden voorkomen.

Hoe werkt een luchtdichtheidsmeting?

Hoe werkt een luchtdichtheidsmeting?

Bij een luchtdichtheidsmeting maken we gebruik van een blowerdoor. Dat is een frame met zeildoek dat we in de opening van een buitendeur plaatsen. In de blowerdoor zit een ventilator waarmee lucht naar binnen kan worden geblazen of juist naar buiten kan worden gezogen. Door de binnenruimtes op die manier in onder- en overdruk te zetten, kunnen we meten of het gebouw voldoet aan de gestelde luchtdichtheidseisen.

U ontvangt een rapport met de luchtdoorlatendheid van het gebouw uitgedrukt in de qv 10-waarde. Dit is de luchtdoorlatendheid in dm³/s per m² vloeroppervlak. Aan de hand van de qv 10-waarde onderscheiden we drie verschillende klassen:

Klasse 1 Basis qv;10 > 0,6 dm3/s.m2, voldoet aan het bouwbesluit, geen bijzondere eisen
Klasse 2 Goed qv;10 tussen 0,3 en 0,6 dm3/s.m2 = energiezuinig bouwen
Klasse 3 Uitstekend qv;10 < circa 0,15 dm3/s.m2 = passief bouwen of andere vormen van zeer energiezuinig bouwen

Als bij de luchtdichtheidsmeting blijkt dat het pand niet luchtdicht genoeg is, kunnen we de luchtlekken visualiseren door middel van een rooktest en/of thermografisch onderzoek. Hierbij wordt een warmtecamera gebruikt om luchtlekken in het gebouw te lokaliseren.

Beoordelingsgrondslag

Beoordelingsgrondslag

WoningExtra.nl werkt volgens de Beoordelingsgrondslag 13-01 Luchtdichtheidsmetingen van SKH. De metingen die we uitvoeren, voldoen aan de uitgangspunten van de BGS 13-01. De meest recente versie van de SKH-beoordelingsgrondslag BGS 13-01 kunt u hieronder downloaden.

Blowerdoortest kosten

Blowerdoortest kosten

WoningExtra.nl levert maatwerk. Dat betekent dat we de blowerdoortest kosten altijd afstemmen op de grootte van het project. Op die manier betaalt u altijd een passende prijs.

Wilt u graag een opgave van de kosten van een blowerdoortest / luchtdichtheidsmeting? Neem dan contact op voor een vrijblijvende offerte. Wij helpen u graag verder!

Heeft u interesse in luchtdichtheidsmetingen?

Wilt u een luchtdichtheidsmeting laten uitvoeren? Schakel dan WoningExtra.nl in voor een snelle en professionele meting. Wij voeren de meting voor u uit en stellen een overzichtelijk rapport op waar u direct mee aan de slag kunt. Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag een vrijblijvende offerte aan.

WoningExtra.nl is lid van

WoningExtra.nl werkt conform de SKH-BeoordelingsGrondSlag luchtdichtheidsmetingen. De metingen die we uitvoeren, voldoen aan de uitgangspunten van de meest recente BGS. De NBvL is opgericht met als doel: kwaliteitsverbetering voor luchtdichtheidsmetingen. De toetsing op de kwaliteit van de leden vindt plaats middels periodieke audits.