Thermografie

Een thermografisch onderzoek brengt in kaart op welke plekken in een pand warmteverlies optreedt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een warmtebeeldcamera die temperatuurverschillen laat zien. Met andere woorden: we visualiseren wat voor het oog niet zichtbaar is. Zo kunnen koudebruggen en luchtlekken met precisie worden opgespoord.

Voordelen van thermografisch onderzoek

Voordelen van thermografisch onderzoek

Slechte isolatie en gebrekkige kierafdichting van gevel- en dakconstructies komen veelvuldig voor. Dit zorgt voor onnodig warmteverlies en een fors hogere energierekening.

Daarnaast zijn thermische lekkages en isolatieproblemen ook slecht nieuws voor het binnenklimaat van een pand. Tocht, vocht en schimmels krijgen dan vrij spel. Dat is niet alleen schadelijk voor het gebouw zelf, maar ook voor de gebruikers daarvan.

Met een thermografisch onderzoek kunnen dit soort problemen aangepakt en voorkomen worden. Dit heeft grote voordelen:

  • Besparing op de energierekening
  • Duurzaam gebruik van panden
  • Controle/opsporen van gebrekkige isolatie
  • Gezonder binnenklimaat
  • Vocht- en schimmelproblemen opsporen
  • Oplossen van comfortklachten zoals tocht
  • Geen thermische lekken meer bij oplevering van nieuwe gebouwen
Hoe werkt een thermografisch onderzoek?

Hoe werkt een thermografisch onderzoek?

Bij een thermografisch onderzoek maken we gebruik van een speciale warmtecamera die met behulp van infrarood warmteverschillen kan vastleggen. De gemaakte afbeeldingen laten precies zien waar warmte uit het pand lekt.

Vaak wordt het onderzoek uitgevoerd in combinatie met een luchtdichtheidsmeting. Hierbij worden de binnenruimtes met behulp van een zogenaamde "blowerdoor" in onder- en overdruk gezet om te meten of het pand aan de gestelde luchtdichtheidseisen voldoet. In combinatie met een thermografisch onderzoek levert dit een nauwkeurig beeld op van alle lucht- en warmtelekken van het gebouw.

Na afronding van het onderzoek ontvangt u een gedetailleerd rapport waarin duidelijk wordt aangegeven waar zich thermische lekkages in het gebouw bevinden. Vervolgens kunt u gerichte maatregelen gaan toepassen om de geconstateerde problemen op te lossen.

Controle van nieuwbouw

Controle van nieuwbouw

Uit onderzoek is gebleken dat 40% van de opgeleverde nieuwbouwwoningen niet aan de minimale eisen van het Bouwbesluit voldoet. Soms worden radiatoren verkeerd aangesloten of worden de leidingen van de vloerverwarming verkeerd gelegd. In veel gevallen is er sprake van gebrekkige kierdichting en slechte ventilatie.

Voor kopers betekent dit een hoge energierekening, tochtklachten en soms zelfs grote schade ten gevolge van vochtproblemen. Het is daarom sterk aan te raden een nieuwbouwwoning op fouten te laten controleren met gebruik van thermografie.

Kosten van thermografisch onderzoek

Kosten van thermografisch onderzoek

Na een thermografisch onderzoek kunnen gerichte maatregelen worden toegepast om lekken te dichten. Dit betekent niet alleen minder warmteverlies, kou en tocht, maar eveneens een beter binnenklimaat in het pand.

WoningExtra.nl biedt maatwerk voor haar klanten. Dat betekent dat de kosten van een thermografisch onderzoek worden afgestemd op zaken als locatie, aantal panden etc. Zo bent u altijd verzekerd van een passende en schappelijke prijs.