Certificaten van WoningExtra.nl

Bij WoningExtra kunt u rekenen op professionele woningdiensten van hoog niveau met de juiste certificeringen. Op deze pagina treft u een overzicht van de door ons behaalde certificaten aan.

Certificaat KOMO BRL 5027

Certificaat KOMO BRL 5027

Op basis van de voorschriften in deze KOMO-beoordelingsrichtlijn (BRL) wordt een KOMO-procescertificaat afgegeven voor de uitvoering van luchtdichtheidsmetingen. Dankzij dit procescertificaat bent u als opdrachtgever verzekerd van het feit dat een deskundige onafhankelijke organisatie toeziet op het uitvoeringsproces van WoningExtra.nl, het gerealiseerde eindresultaat daarvan en de kwaliteitsborging daaromtrent.

Certificaat KOMO BRL 5027
Certificaat SKH BGS 13-01

Certificaat SKH BGS 13-01

Deze beoordelingsgrondslag en de SKH-kwaliteitsverklaringen hebben betrekking op de meting en toetsing van de luchtdoorlatendheid van een gebouw. Het uitgangspunt voor de meting is om te toetsen in hoeverre de luchtdoorlatendheid van een gebouw overeenkomt met de eis uit het bouwbesluit en de gehanteerde infiltratiewaarde in de EP-berekening.

Certificaat SKH BGS 13-01
Certificaten thermografie

Certificaten thermografie

Het internationaal erkende ITC-certificaat geeft u als opdrachtgever zekerheid dat het thermografische onderzoek is uitgevoerd door een bekwaam persoon.

Certificaat thermografie level 1 (2015) Certificaat thermografie gevorderden (2017) Certificaat thermografie level 1 (2020)
Certificaat 'Veiligheid op de bouw'

Certificaat 'Veiligheid op de bouw'

Bedrijven die actief zijn in de bouw, dienen zorg te dragen voor een zo veilig mogelijke werkomgeving. Er zijn maar weinig sectoren waarin dit zo sterk geldt als in de bouw. Daarom is VCA in de bouw cruciaal. WoningExtra.nl beschikt uiteraard over een VCA-certificaat.

Certificaat VCA-VOL
Certificaten meetapparatuur

Certificaten meetapparatuur

Retrotec is 's werelds grootste fabrikant van apparatuur waarmee luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd worden. De apparatuur wordt toegepast om het energieverbruik van woningen en gebouwen te verminderen, wat bijdraagt aan een schoner en gezonder milieu. De apparatuur van WoningExtra.nl is gekalibreerd door Retrotec, wat terug te vinden is in deze certificaten.

Retrotec kalibratie 3PH602248 Retrotec kalibratie DM32 - 409618 Retrotec kalibratie DM32 X - 500253